Překladače ISO kontejnerů - článek v odborném magazínu Transport a logistika

11.6.2024

Stranové překladače ISO kontejnerů HAMMAR představují všestranný intermodální nástroj. O jejich využití a výhodách se nyní dočtete v aktuálním vydání magazínu Transport a logistika v tištěné verzi nebo online na webu: https://transport-logistika.cz/zpravy/silnicni-doprava/intermodalni-vsestrannost-prekladacu-hammar/.

Celý článek Vám však také přinášíme zde:

Intermodální všestrannost překladačů HAMMAR

Jedinečná kombinace vysoké nosnosti, nízkých manipulačních časů a schopnosti zvedat, překládat a přepravovat s velmi nízkými požadavky na infrastrukturu. To jsou stranové překladače HAMMAR, jejichž původ sahá do roku 1974, kdy společnost Hammar Maskin AB vyvinula zcela první boční překladač, a které mají v České republice zastoupení firmou CONTSYSTEM Group SE.

Stranový překladač ISO kontejnerů HAMMAR představuje všestranný intermodální nástroj. Dokáže přemístit kontejner z/na přívěs, nákladní auto nebo železniční vagón. Může tedy sloužit jako mobilní zvedací zařízení nebo jako součást konvoje při nakládání/vykládání jiných přívěsů nebo vagónů. Namontovaný na nákladním automobilu nebo přívěsu umí překladač HAMMAR pracovat s minimální pracovní silou a bez dalšího vybavení, a tím se snižuje doba čekání v místě vykládky/nakládky.

Všestranné využití překladačů HAMMAR

ISO přepravní kontejnery všech velikostí jsou zdaleka nejběžnější jednotkou využívající k přepravě boční překladače, avšak využití je v řadě dalších aplikací, jako jsou například přeprava vraků nebo havarovaných těžkých a speciálních vozidel, stohování kontejnerů, přeprava kontejnerových vodních a palivových nádrží, obytných kontejnerů, mobilních kanceláří a jiných stavebních buněk, přeprava prefabrikovaných stavebních dílců do místa stavby, vrtných a jeřábových souprav, potrubí a trubek všeho druhu, nadrozměrných cívek s kabely atd.

Výhody stranových překladačů HAMMAR

Všeobecně řečeno, technologie nakládky pomocí stranového překladače HAMMAR odbourává dvojí manipulaci s kontejnerem, zamezuje nebezpečí sesunutí nákladu v kontejneru během manipulace a zkracuje technologické časy nakládky. Jeho výhody lze shrnout:

  • Poskytuje bezpečné, vyrovnané 2+2 bodové zvedání a umožňuje bezpečně manipulovat s křehkým nebo vysoce hodnotným zbožím.
  • Zboží/materiál v kontejnerech se při manipulaci nijak nenaklání, čímž nedochází k jeho sesunutí v kontejneru a možnému poničení.
  • Poskytuje ekonomickou alternativu k mnoha specializovaným zvedacím jeřábům a systémům. Vysoká nosnost překladače HAMMAR se vyrovná jeřábu o nosnosti 100–120 t. Nízký tlak na půdu činí překladač vhodnějším pro neupravený terén.
  • Umožňuje nakládat/vykládat kdekoli a kdykoli ze země nebo z jiných přívěsů/nákladních vozů/vagonů bez nutnosti použít zařízení třetích stran v místech nakládky/vykládky.
  • Umožňuje rychlé naložení a vyložení kontejneru za cca 2-4 minuty.

Využití ve vojenské logistice

Boční překladače Hammar používá většina členských států NATO a dalších ozbrojených složek po celém světě pro různorodé účely v oblasti vojenské logistiky k vykládce jiných dopravních vozidel, k dopravě palivových a vodních kontejnerových nádrží, mobilních kuchyní či nemocnic nebo jako jeřábu k opravě vozidel v polních podmínkách. V loňském roce obdržela 16 nových bočních překladačů Armáda ČR, a to 12 nákladních návěsů s překladači HAMMAR 190 HB a 4 přívěsy HAMMAR 110 HC s teleskopickým podvozkem 20-45 stop. Nákup je důležitým krokem Armády České republiky ke zefektivnění a modernizaci logistiky. 

 

Zastoupení HAMMAR v České republice

V České republice má zastoupení značky HAMMAR naše společnost CONTSYSTEM Group SE, specialista na logistiku a speciální manipulační techniku. Společně se svou dceřinou společností CONTSYSTEM s.r.o. pokrývá komplexní služby v oblasti prodeje, montáží a servisních činností.


Sdílejte tento článek:  


Zpět